Saturday, August 6, 2011

SUDUT 5S

Sudut Zon Ilmu - SKPP

Sudut Informative - SKPP

Zon Hijau - Unit Kewangan & Akaun

Zon Senyum - SKPP

Zon 15 - SKPP

Zon Anggur - SKPP

Zon Bunga Raya - SPM

Zon Rama-Rama - SKPP

Semua Sektor dan Unit masing-masing sibuk dengan projek 5S. SPS masih dalam proses sisih. SPPK ,SJK dan SPsK pula dalam proses susun. SPA dalam proses seragam. SKPP dan bilik Pengarah/PA dalam proses sentiasa amal. Audit dalam 5 S akan bermula pada 10 Ogos 2011. Setiap sektor dan zon2 yang luas akan diaudit oleh KS manakala zon2 kecil akan di audit oleh Ketua zon. Selamat menyambut Audit 5S.

No comments:

Post a Comment