Tuesday, May 24, 2011

PENGAUDITAN MS ISO 90001:2008 JPN LABUAN - 24-25 MEI 2011.
Peace!!!! hanya ada 2 OFI - 1. Nilai Prestasi Pembekal tidak dibuat 2. Penyelenggaraan Kenderaan tidak menyediakan KEW.PA .Pengauditan MS ISO 90001:2008 oleh Audit Dalam Kementerian yang diketuai oleh Pn. Mazliza Pengurus Kualiti BPSH KPM. Ketua Juru Audit ialah En. Razif Pengurus Kualiti JPN Perak. Seorang lagi Juru Audit ialah En. Hamid dari JPN Kelantan. Pengauditan MS ISO pada kali adalah dalam suasana santai dan harmoni. Cara pengauditan adalah jauh berbeza dengan tahun lalu. Auditors mengaudit dokumen sangat profesional dan berhemah. Tujuan pengauditan yang mereka sebut2 ialah membantu dan memperbaiki sistem dan inilah apa yang kami dapat. Mereka sangat membantu dan menjelaskan satu persatu akan maksud proses auditan dan keperluan sebenar proses tersebut. Inilah Auditor yang kita perlu dalam membantu kerja2 kita dalam merealisasikan MS ISO di jabatan.

No comments:

Post a Comment