Tuesday, March 9, 2010

Perbincangan Semakan Bajet 2011 - 09/03/2010 (10.00 pagi)


Hari ini Unit Kewangan bersama KS SKPP membincangkan semakan penyediaan bajet 2011. KS menggariskan beberapa panduan bagi mempercepatkan penyediaan bajet 2011 ini, di antaranya ialah:

1. memberi salinan 'soft copy' kepada semua sekolah;
1.1 berkaitan gaji
1.2 bantuan KPM
1.3 ABM Kewangan

2. memberi salinan 'soft copy' kepada semua Ketua Aktiviti dan Unit yang menyelaras program masing-masing seperti aktiviti Pra Sekolah, Rendah, Menengah, Pentadbiran Negeri & Pusat Ko.

3. memberi salinan ' soft copy' kepada Unit Pembangunan, Unit Aset, Sektor Pengurusan Maklumat.

Semua 'soft copy' ini akan diedarkan pada 10/3/2010 dan semakan bersama Ketua Aktiviti akan dibuat pada 15 Mac 2010 (Sekolah Menengah) dan 16 mac 2010 (Sekolah Rendah). Untuk pentadbiran Negeri & Pusat Ko, Pra Sekolah, Rendah, Menengah, Pembangunan dan Aset akan disemak pada 17 Mac 2010. Apabila semuanya dah siap, Unit Kewangan selaku urus setia akan mengumpul buku2 bajet ini dan bertanggungjawab untuk menghantar ke Bahagian Kewangan, KPM pada 19 mac 2010 seperti yang dikehendaki.

Semua penyemakan bajet yang melibatkan gaji dari sekolah2 akan turut dibantu oleh semua PT Kew. di Unit Kewangan & Akaun dan jika perlu akan melaksanakan kerja lebih masa.

No comments:

Post a Comment