Saturday, January 21, 2012

MESYUARAT JPKA BIL1/2012 - 18 JANUARI 2012

Kedudukan peruntukan di akhir tahun dan dalam tempoh AKB adalah melebihi 100%. Ini disebabkan peruntukan emolumen yang tidak mencukupi dan tidak disalurkan sehingga akaun Tahun 2011 ditutup.

Walaupun terdapat kekurangan dan kelemahan pada hakikatnya Unit Kewangan & Akaun wajar diberi penghargaan dan pujian kerana berjaya memenuhi pencapaian yang telah ditetapkan. Tahniah kepada UKA.

No comments:

Post a Comment